24 Nisan 2024

2024-1-TR01-KA131-HED-000198317 PROJESİ BAŞVURULARI ERASMUS+ DEĞİŞİM PROGRAMI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

2024-1-TR01-KA131-HED-000198317 PROJESİ BAŞVURULARI ERASMUS+ DEĞİŞİM PROGRAMI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Erasmus+ değişim programı kapsamında yurtdışında eğitim görecek ve staj yapacak öğrencileri için seçim sonuçları açıklanmıştır. Açıklanan sonuçlar Erasmus+ değişim programı değerlendirme açısından nihai, ancak hibe koşulu açısından ÖN SEÇİM sonuçlarıdır.

Başarılı öğrenci listesinde “Asil” olarak belirtilen öğrenciler; aday hibeli öğrenciler olup, Avrupa Birliği'nden yeterli hibe ve kontenjan geldiği takdirde hibeli olarak gidebilecek öğrencilerdir.

Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında 2024 Yılı Katkı Anlaşması henüz imzalanmamıştır. Bu nedenle, Erasmus+ öğrenci hareketliliği kapsamında yapmış olduğunuz başvuru sonucunda hareketliliğe hibeli ya da hibesiz olarak seçilmeniz kazanılmış bir hak niteliği taşımamaktadır. Hibe alıp almayacağınız veya hibenizin tutarı Avrupa Komisyonu ile imzalanacak anlaşma ve akabinde üniversitenize tahsis edilecek hibe tahsis süreçleri sonuçlandığında kesinleşecek olup, söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi veya manevi kayıplardan üniversitemiz veya Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

Hibeli hareketlilik yapacak katılımcılara hibe ödemeleri, Türkiye Ulusal Ajansı ile üniversitemiz arasında imzalanacak hibe sözleşmesi akabinde yapılacak bütçe aktarımı sonrası yapılabilecektir.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde hibe almaya hak kazanan öğrenciler, sadece bir dönem (azami 6 ay) için hibe alabilirler. Öğrenciler, karşı kurumun ve üniversitemizin onayı ile diledikleri takdirde 2. dönemde “0” hibeli (hibesiz) olarak hareketlilikten yararlanabilirler.

Erasmus+ Staj Hareketliliği çerçevesinde hibe almaya hak kazanan öğrenciler minimum 2 aya kadar hibe alabilirler. Öğrenciler, diledikleri takdirde staj faaliyetlerine 2 aydan sonra “0” hibeli (hibesiz) olarak devam edebilirler.

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği her bir öğrenim kademesinde (ön lisans, lisans) toplam 12 aya kadar yapılabilmektedir. Her bir kademede toplam hareketlilik süresi (öğrenim + staj) 12 ayı geçemez.

Başarılı listede yer alan fakat hibe hakkı kazanmayan öğrenciler, programa "0" hibe ile yararlanabilirler.

Önemli: Yapılan Erasmus+ İngilizce sınavından başarılı olup staj faaliyetinden yararlanma hakkı kazanan öğrencilerin, sınav sonuçlarının açıklanma tarihinden itibaren en geç 2 ay (60 gün) içerisinde staj yapacakları kurum/kuruluşlardan aldıkları resmi kabul mektubu ibraz etmeleri zorunludur. Kabul mektubunu verilen süre zarfında teslim etmeyen öğrencinin kazanmış olduğu “Asil” hakkı “Yedek” statüsünde olan öğrenciye devredebilir.

Öğrencilerin haklarından vazgeçmeleri halinde en geç 29 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 14.00’a kadar feragat dilekçelerini Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra vazgeçen öğrenciler hareketlilikten yararlanmış kabul edilerek bir sonraki başvurularının değerlendirilmesinde -10 puan uygulaması yapılacaktır.

  • Feragat dilekçesi örneği için tıklayınız.

Değerlendirme sonucuna itirazı olan öğrencilerin 29 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 14.00’a kadar erasmus@galata.edu.tr adresine e-posta göndererek itiraz dilekçelerini iletmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra gönderilen itiraz dilekçeleri kabul edilmeyecektir. Dilekçelerin imzalı olması gerekmektedir. 

Hareketlilik gerçekleştirmeye hak kazanmış olan öğrencilerimize bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Toplantıda programa dair önemli bilgiler ve ilerleyen süreçte nasıl bir yol izlenmesi gerektiği, hangi belgelerin nasıl doldurulması gerektiği gibi konularda bilgi paylaşımı yapılacaktır. Toplantı tarihi ve saati bilgisi daha sonra üniversite e-posta adreslerinize gönderilecektir.

Başvurusu kabul edilen adayların talep ettikleri üniversiteler tarafından başvurularının onaylanmaması, kontenjanlarının dolmuş olması ve/veya başvuru tarihlerinin geçmiş olması halinde, öğrenciden bölümü için anlaşma bulunan başka bir üniversiteyi tercih etmesi istenecektir. İlgili öğrencinin seçim yapmaması durumunda ise başvurusu iptal edilecektir.

Konu ile ilgili sorularınız için erasmus@galata.edu.tr  adresine e-posta gönderebilirsiniz.