24 Nisan 2024

2023-1-TR01-KA131-HED-000116951 PROJESİ EK BAŞVURULARI ERASMUS+ DEĞİŞİM PROGRAMI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

2023-1-TR01-KA131-HED-000116951 PROJESİ EK BAŞVURULARI ERASMUS+ DEĞİŞİM PROGRAMI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Erasmus+ değişim programı kapsamında yurtdışında staj yapacak öğrencileri için seçim sonuçları açıklanmıştır. Açıklanan sonuçlar Erasmus+ değişim programı değerlendirme açısından nihai sonuçlarıdır.

Başarılı olan öğrenci listesinde “ASİL” olarak ilan edilen öğrenciler hibe almaya hak kazanmışlardır.

Erasmus+ Staj Hareketliliği çerçevesinde hibe almaya hak kazanan öğrenciler minimum 2 aya kadar hibe alabilirler. Öğrenciler, diledikleri takdirde staj faaliyetlerine 2 aydan sonra “0” hibeli (hibesiz) olarak devam edebilirler.

Önemli: Yapılan Erasmus+ İngilizce sınavından başarılı olup staj faaliyetinden yararlanma hakkı kazanan öğrencilerin, sınav sonuçlarının açıklanma tarihinden itibaren en geç 2 ay (60 gün) içerisinde staj yapacakları kurum/kuruluşlardan aldıkları resmi kabul mektubu ibraz etmeleri zorunludur. Kabul mektubunu verilen süre zarfında teslim etmeyen öğrencinin kazanmış olduğu “Asil” hakkı “Yedek” statüsünde olan öğrenciye devredebilir.

Öğrencilerin haklarından vazgeçmeleri halinde en geç 29 Nisan 2024 Cuma günü saat 14.00’a kadar feragat dilekçelerini Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra vazgeçen öğrenciler hareketlilikten yararlanmış kabul edilerek bir sonraki başvurularının değerlendirilmesinde -10 puan uygulaması yapılacaktır.

  • Feragat dilekçesi örneği için tıklayınız.

Değerlendirme sonucuna itirazı olan öğrencilerin 29 Nisan 2024 Cuma günü saat 14.00’a kadar erasmus@galata.edu.tr adresine e-posta göndererek itiraz dilekçelerini iletmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra gönderilen itiraz dilekçeleri kabul edilmeyecektir. Dilekçelerin imzalı olması gerekmektedir. 

Hareketlilik gerçekleştirmeye hak kazanmış olan öğrencilerimize bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Toplantıda programa dair önemli bilgiler ve ilerleyen süreçte nasıl bir yol izlenmesi gerektiği, hangi belgelerin nasıl doldurulması gerektiği gibi konularda bilgi paylaşımı yapılacaktır. Toplantı tarihi ve saati bilgisi daha sonra üniversite e-posta adreslerinize gönderilecektir.

Konu ile ilgili sorularınız için erasmus@galata.edu.tr  adresine e-posta gönderebilirsiniz.