09 Mayıs 2023

2023-1-TR01-KA131-HED-000116951 PROJESİ ERASMUS+ DEĞİŞİM PROGRAMI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

2023-1-TR01-KA131-HED-000116951 PROJESİ ERASMUS+ DEĞİŞİM PROGRAMI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

2023-2024 ve 2024-2025 eğitim-öğretim yıllarında Erasmus+ değişim programı kapsamında yurtdışında eğitim görecek ve staj yapacak öğrencileri için seçim sonuçları açıklanmıştır. Açıklanan sonuçlar Erasmus+ değişim programı değerlendirme açısından nihai, ancak hibe koşulu açısından ÖN SEÇİM sonuçlarıdır.

Başarılı öğrenci listesinde “Asil” olarak belirtilen öğrenciler; aday hibeli öğrenciler olup, Avrupa Birliği'nden yeterli hibe ve kontenjan geldiği takdirde hibeli olarak gidebilecek öğrencilerdir.

2023 yılı İstanbul Galata Üniversitesi ve Türkiye Ulusal Ajans ile Hibe Sözleşmesi henüz imzalanmamış olup, söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi veya manevi kayıplardan Üniversitemiz ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.”

Hibeli hareketlilik yapacak katılımcılara hibe ödemeleri, Türkiye Ulusal Ajansı ile üniversitemiz arasında imzalanacak hibe sözleşmesi akabinde yapılacak bütçe aktarımı sonrası yapılabilecektir.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde hibe almaya hak kazanan öğrenciler, sadece bir dönem (azami 6 ay) için hibe alabilirler. Öğrenciler, karşı kurumun ve üniversitemizin onayı ile diledikleri takdirde 2. dönemde “0” hibeli (hibesiz) olarak hareketlilikten yararlanabilirler.

Erasmus+ Staj Hareketliliği çerçevesinde hibe almaya hak kazanan öğrenciler minimum 2 aya kadar hibe alabilirler. Öğrenciler, diledikleri takdirde staj faaliyetlerine 2 aydan sonra “0” hibeli (hibesiz) olarak devam edebilirler.

*Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği her bir öğrenim kademesinde (ön lisans, lisans) toplam 12 aya kadar yapılabilmektedir. Her bir kademede toplam hareketlilik süresi (öğrenim + staj) 12 ayı geçemez.

Öğrencilerin haklarından vazgeçmeleri halinde en geç 18 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 16.00’a kadar feragat dilekçelerini Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra vazgeçen öğrenciler hareketlilikten yararlanmış kabul edilerek bir sonraki başvurularının değerlendirilmesinde -10 puan uygulaması yapılacaktır.

Değerlendirme sonucuna itirazı olan öğrencilerin 15 Mayıs 2023 Pazartesi  günü saat 16.00’a kadar erasmus@galata.edu.tr adresine e-posta göndererek itiraz dilekçelerini iletmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra gönderilen itiraz dilekçeleri kabul edilmeyecektir. Dilekçelerin imzalı olması gerekmektedir. 

Hareketlilik gerçekleştirmeye hak kazanmış olan öğrencilerimize bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Toplantıda programa dair önemli bilgiler ve ilerleyen süreçte nasıl bir yol izlenmesi gerektiği, hangi belgelerin nasıl doldurulması gerektiği gibi konularda bilgi paylaşımı yapılacaktır. Toplantı tarihi ve saati bilgisi daha sonra üniversite e-posta adreslerinize gönderilecektir.

Başvurusu kabul edilen adayların talep ettikleri üniversiteler tarafından başvurularının onaylanmaması, kontenjanlarının dolmuş olması ve/veya başvuru tarihlerinin geçmiş olması halinde, öğrenciden bölümü için anlaşma bulunan başka bir üniversiteyi tercih etmesi istenecektir. İlgili öğrencinin seçim yapmaması durumunda ise başvurusu iptal edilecektir.

Tercih edilmiş olan üniversitelerin 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Güz dönemi için başvuru tarihlerinin sona ermiş olması nedeni ile hareketliliklerini 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemi ve 2024-2025 Eğitim-Öğretim için gerçekleşeceğini bildirmek isteriz.

Konu ile ilgili sorularınız için erasmus@galata.edu.tr  adresine e-posta gönderebilirsiniz.