12 Aralık 2023

2023-1-TR01-KA131-HED-000116951 PROJESİ ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

2023-1-TR01-KA131-HED-000116951 projesi Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında yurtdışında Eğitim Alma ve Ders Verme seçim sonuçları açıklanmıştır.

Başarılı olan personel listesinde “ASİL” olarak ilan edilen personeller hibe almaya hak kazanmışlardır.

Personellerimizin haklarından vazgeçmeleri halinde en geç 21 Aralık 2023 Perşembe günü saat 17.00’a kadar feragat dilekçelerini Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Değerlendirme sonucuna itirazı olan personelin 21 Aralık 2023 Perşembe günü saat 17.00’a kadar erasmus@galata.edu.tr adresine e-posta göndererek itiraz dilekçelerini iletmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra gönderilen itiraz dilekçeleri kabul edilmeyecektir.