Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Dersin Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve temelinde yer alan felsefenin yeni nesiller tarafından anlaşılıp, aynı felsefe ile yetişmesini sağlamak amacıyla Cumhuriyet’in ilk yıllarında okutulmaya başlanmıştır. Ders, çeşitli dönemlerde farklı adlarla adlandırılsa da 6 Kasım 1981 Yüksek Öğretim Kanunu gereğince “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” adıyla zorunlu olarak bütün üniversitelerde verilmeye devam etmiştir.

 

Dersin İçeri ve Amacı

Ders, yakın dönem Türk tarihinin genel hatlarıyla verilmesini sağlamasının yanında, bu tarihi sürecin dünya tarihinde kapladığı yer ve dünyadaki gelişmeler içindeki yerinin kavranmasını amaçlamaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun gerek kendi bünyesinde yaşadığı gelişmeler, gerekse dünyadaki modernleşme hareketleri karşısında reformlara girişmesi yaşanan tarihi süreci başlatmıştır. 20. yüzyıla gelindiğinde İmparatorluğun yıkılışına giden süreçte modernleşmeci bir kuşak da ortaya çıkmıştır. Bu kuşak hem ülke yönetimine hem de yapılan yeniliklere yön vermiştir. Cumhuriyet’in yeşerdiği laboratuvar da olan bu dönem, yaşanan savaşlarla birlikte Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi hayatını tamamlamasına neden olurken, modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını sağlamıştır. İşgallere karşı verilen Türk Milli Mücadelesi, Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını sağlamış ve Türk tarihinde yeni bir döneminin kapılarını aralamıştır. 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi, belirtilen tarihi süreçte Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden süreci ve kurtuluş sonrasında modern devletin kuruluşunu sağlayan ilkeler ve yapılan inkılaplarla, yaşanan siyasi gelişmeleri konu almaktadır. Böylelikle Türk tarihinin vardığı nokta itibariyle Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti, tarih bilimi ekseninde analiz edilip anlaşılmaya çalışılacaktır. Dersin verilmesi sırasında ise temel yazılı kaynaklar dışında görsel ve işitsel materyallerden faydalanılacaktır.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi