Daire Başkanlıkları

Personel Daire Başkanlığı

İstanbul Galata Üniversitemizin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili personel seçimi yapmak. Tüm Üniversite personelinin ilan, atama, Özlük ve emeklilik işleriyle ilgili her türlü işlemleri yapmak, Oryantasyon sürecini yönetmek.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

İstanbul Galata Üniversitemizi seçen öğrencilerimizin üniversiteye ilk kaydından itibaren mezuniyetine kadar geçen süre içinde tüm öğrencilik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

Yeni Kayıt,

Kayıt Yenileme,

Müfredat Oluşturma,

Ders Açma,

Açılan Derslere Öğretim Elemanı Atama,

Ders Kayıtları Takip ve Kontrol,

Askerlik İşlemleri,

Burs Takibi,

Transkript İşlemleri,

Yabancı Uyruklu Öğrenci İşlemleri,

Öğrenci Kimlikleri,

Diploma Basım İşlemleri,

Yatay Geçiş İşlemleri,

Toplu Taşıma Kart İşlemleri,

ÖSYM Kontenjan İşlemleri,

ÖSYM İstatistikleri,

YÖK İstatistikleri

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

İstanbul Galata Üniversitemizin personel ve öğrencilerinin, gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerini en üst seviyede kullanmalarını sağlamak,

Teknolojiyi en üst seviyede takip ederek, sistem, yazılım, web, ağ (network) ve donanım alanlarında her türlü bilgi işlem alt yapısının oluşturulması ve işletilmesini sağlamak.

Üniversitemizin internet ağını planlamak, kurmak ve işletimini sağlamak,

Üniversitemizde bulunan tüm bilgisayarların ve bilişim sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak,

Üniversitemizdeki çeşitli birimlerin görevlerini bilgisayar destekli olarak yapabilmelerini sağlamak,

Üniversitemiz elektronik verilerinin ve kurumsal verilerinin güvenliğini sağlamak,

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

İstanbul Galata Üniversitemiz öğrencilerinin beden ve ruh sağlığını korumak, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak. Yeni ilgi alanları kazanmalarına imkân sağlayarak gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine katkı sağlamak. Öğrencilerimizin ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmaktır.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İstanbul Galata Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Üniversitemizin sahip olduğu kaynakları şeffaf, verimli, etkin, hesap verilebilir bir biçimde kullanarak, gerekli hizmet ve faaliyetleri yürütmektedir.

Üniversitemiz Eğitim-Öğretim hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi için, gerekli mal ve hizmetlerin yasalar ve mevzuatlar dâhilinde, belirlenen bütçe uyarınca satın alınması, depolanması ve dağıtılması, tüm maaş işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sosyal güvenlik kesintilerinin yapılması, ek ders ücretlerinin hesaplanması ve hazırlanması, tüm bütçe ve bütçeleme hizmetleri yerine getirilmektedir.

Üniversitemiz yerleşkesinde ulaşım, güvenlik, yemek ve kafeterya, temizlik, depo ve arşiv hizmetlerinin eğitim öğretim faaliyetleri gerçekleştirilirken yerleşkelerde yaşam kalitesinin sürekliliğini sağlamaktadır.

Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığı

İstanbul Galata Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı; teknik destek, iş güvenliği, kriz yönetimi ve acil durum, sivil savunma, çevre, enerji yönetimi hizmetlerini yürütmektedir.

Üniversitemizin estetik mimari değerlerini de içine alan, yüksek çevre ve yaşam standartlarında, sağlam fiziki yapılanmasını gerçekleştirmektedir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

“İstanbul Galata Üniversitesi Kütüphanesi modern, son teknoloji ve donanımlı alt yapısı bulunan bir alanda hizmet vermektedir. Amacımız; eğitim-öğretim ve araştırma programlarını destekleyerek öğretim elemanları, öğrenci ve çalışanlarımızın her türlü ortamdaki bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılayarak, ulusal alanlarda bilgi birikimi kullanımına ve transferine destek olmaktır.

Koleksiyonumuzda bulunan yayınlar, Anglo Amerikan Kataloglama Kurallarına göre kataloglanmakta, açık raf düzeninde Library of Congress (LC) sınıflama sistemi kullanılarak raflara yerleştirilmektedir. Kütüphanede mevcut bütün materyallerin bibliyografik kayıtları Yordam Kütüphane Otomasyon programı kullanılarak elektronik ortama aktarılmakta ve internet üzerinden kullanıcılarımızın hizmetine sunulmaktadır.”