Covid-19 Küresel Salgınla Mücadele Kapsamında Alınan Yeni Karar

Değerli Öğretim Üyelerimiz ve Öğrencilerimiz,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 20.11.2020 tarih, 75850160-104.01.02.04-E.74855 ve sayılı yazısı çerçevesinde yeniden yapılan değerlendirmede, Üniversitemiz Senatosu 23.12.2020 tarih ve 2020/2021- 13 sayılı toplantısında aşağıdaki kararı almıştır.

 

Covid-19 küresel salgın ile ilgili ülkemizde artan vaka ve ölüm sayıları göz önüne bulundurulduğunda, Diş Hekimliği Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesinde uygulamalı dersleri bulunan öğrencilerimizin herhangi bir risk altında bulunmaması için güz yarıyılı uygulamalı derslerinin 01.01.2021 tarihinden başlayarak 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz dönemi dönem sonuna kadar çevrimiçi eş zamanlı olarak (uzaktan eğitim yöntemiyle) devam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.