New Registration

YKS KAYITLARI

2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yüksek Öğretim Programlarına Ek Yerleştirme Klavuzu İçin Tıklayınız...

 

KAYIT TARİHLERİ: 04-07 Ekim 2021 (Üniversiteye gelerek bizzat kayıt yaptırmak isteyen adaylar için)


ELEKTRONİK KAYIT TARİHLERİ:  04-05 Ekim 2021’dir. Kayıt hakkı kazanan tam burslu öğrenciler için sistem açık olacaktır. (E-Devlet üzerinden kayıt yaptırmak isteyen adaylar için)

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversite E-Kayıt KULLANIM KILAVUZU için tıklayınız...


Elektronik Kayıt yaptıran adaylar aşağıda talep edilen belgeleri 11.10.2021 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmek zorundadırlar. KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a)  Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Orta Öğretim kurumlarından 2008 ve öncesi mezun olanların kayıt sırasında Lise Diploma Aslını ibraz etmeleri gerekmektedir.)

b)  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-devlet üzerinden temin edilebilir)

c)  6 adet Fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir.)

d)  Öğretim Ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Ödeme Bilgileri için Tıklayınız…)

e)  İkametgah Belgesi (e-devlet üzerinden temin edilebilir)

f)  Askerlik Belgesi (1999 doğumlu ve daha önceki yıllarda doğmuş olanlardan, askerlik görevini yapmamış ise bağlı bulundukları askerlik şubesinden alınmış "Bir Fakülte veya Yüksekokula Kaydolmasında Askerlik Yönünden Sakınca Olmadığına Dair Belge".)

g)  2021-YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi

 

KAYIT ADRESİ: Galata Kampüsü
Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No:62 Tepebaşı / Beyoğlu / İSTANBUL

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 
e-posta: info@galata.edu.tr 
Telefon: +90 212 912 50 50 / +90 212 912 41 41

 

KAYITLA İLGİLİ BİLGİLER

a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. 

b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. 

c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. 

d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. 

e) Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir. 

f) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

 

ÖZEL YETENEK

Özel Yetenek Sınavı, Kontenjanları ve Başvuru Koşulları için Tıklayınız…

Özel yetenek sınav sonuçları (Kız)

Özel yetenek sınav sonuçları (Erkek)

 

KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Orta Öğretim kurumlarından 2008 ve öncesi mezun olanların kayıt sırasında Lise Diploma Aslını ibraz etmeleri gerekmektedir.)

b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-devlet üzerinden temin edilebilir)

c) 6 adet Fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir.)

d) Öğretim Ücretinin ödenmesi ile ilgili belge Ödeme Bilgileri için Tıklayınız…

e) İkametgah Belgesi (e-devlet üzerinden temin edilebilir)

f) Askerlik Belgesi (1999 doğumlu ve daha önceki yıllarda doğmuş olanlardan, askerlik görevini yapmamış ise bağlı bulundukları askerlik şubesinden alınmış "Bir Fakülte veya Yüksekokula Kaydolmasında Askerlik Yönünden Sakınca Olmadığına Dair Belge".)

 

 

KAYIT ADRESİ: Galata Kampüsü
Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No:62 Tepebaşı / Beyoğlu / İSTANBUL

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 
e-posta: info@galata.edu.tr 
Telefon: +90 212 912 50 50 / +90 212 912 41 41