23 Mart 2023

ERASMUS+ DEĞİŞİM PROGRAMI EK BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

2022-1-TR01-KA131-HED-000062970 PROJESİ ERASMUS+ DEĞİŞİM PROGRAMI EK BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Erasmus+ değişim programı kapsamında yurtdışında eğitim görecek ve staj yapacak öğrencileri için seçim sonuçları açıklanmıştır.

Başarılı olan öğrenci listesinde “ASİL” olarak ilan edilen öğrenciler hibe almaya hak kazanmışlardır.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde hibe almaya hak kazanan öğrenciler, sadece bir dönem (azami 6 ay) için hibe alabilirler. Öğrenciler, karşı kurumun ve üniversitemizin onayı ile diledikleri takdirde 2. dönemde “0” hibeli (hibesiz) olarak hareketlilikten yararlanabilirler.

Erasmus+ Staj Hareketliliği çerçevesinde hibe almaya hak kazanan öğrenciler minimum 2 aya kadar hibe alabilirler. Öğrenciler, diledikleri takdirde staj faaliyetlerine 2 aydan sonra “0” hibeli (hibesiz) olarak devam edebilirler.

*Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği her bir öğrenim kademesinde (ön lisans, lisans) toplam 12 aya kadar yapılabilmektedir. Her bir kademede toplam hareketlilik süresi (öğrenim + staj) 12 ayı geçemez.

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubunu sunmayan öğrenciler 30 Mayıs 2023 tarihine kadar staj yeri kabul mektuplarını Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü’ne iletmelidir. Aksi takdirde “ASİL olan hakları “YEDEK” sıradaki öğrenciye geçecektir.

Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ay (Minimum 60 gün, hareketlilik gerçekleştirilecek ülkenin resmî tatilleri dahil olmayacak şekilde) ile 12 ay arasında bir süredir.

Öğrencilerin haklarından vazgeçmeleri halinde en geç 10 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 14.00’a kadar feragat dilekçelerini Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra vazgeçen öğrenciler hareketlilikten yararlanmış kabul edilerek bir sonraki başvurularının değerlendirilmesinde -10 puan uygulaması yapılacaktır.

Değerlendirme sonucuna itirazı olan öğrencilerin 31 Mart 2023 Cuma günü saat 16.00’a kadar erasmus@galata.edu.tr adresine e-posta göndererek itiraz dilekçelerini iletmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra gönderilen itiraz dilekçeleri kabul edilmeyecektir. Dilekçelerin imzalı olması gerekmektedir. 

Hareketlilik gerçekleştirmeye hak kazanmış olan öğrencilerimize bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Toplantıda programa dair önemli bilgiler ve ilerleyen süreçte nasıl bir yol izlenmesi gerektiği, hangi belgelerin nasıl doldurulması gerektiği gibi konularda bilgi paylaşımı yapılacaktır. Toplantı tarihi ve saati bilgisi daha sonra üniversite e-posta adreslerinize gönderilecektir.

Başvurusu kabul edilen adayların talep ettikleri üniversiteler tarafından başvurularının onaylanmaması, kontenjanlarının dolmuş olması ve/veya başvuru tarihlerinin geçmiş olması halinde, öğrenciden bölümü için anlaşma bulunan başka bir üniversiteyi tercih etmesi istenecektir. İlgili öğrencinin seçim yapmaması durumunda ise başvurusu iptal edilecektir.

Konu ile ilgili sorularınız için erasmus@galata.edu.tr  adresine e-posta gönderebilirsiniz.