29 Aralık 2023

I. Uluslararası Katılımlı İstanbul Galata Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu

Sempozyumumuz bu konuda çalışmakta olan değerli akademisyen ve klinisyenleri bir araya getirmeyi ve multidisipliner bir ekibin parçası olan tüm unsurlarla bir beyin fırtınası yaparak bu konudaki güncel tedavi yaklaşımları ele almayı amaçlamıştır. Farklı boyutlarda etkileri olan nöromüsküler hastalıkları her yönüyle tartışmayı hedefleyen ilk gün sonrası, ikinci günde ailelere yönelik bilgilendirme amaçlı sunumlar gerçekleştirilmiştir. Öğleden sonra ise dernek buluşmaları paneli düzenlenerek bu süreçte yaşanan sorunlara yönelik çözüm süreçlerine katkı sağlanması hedeflenmiştir. Panelden elde ettiğimiz sonuçlar ve beklentiler, değerli paydaşların ortaklığında sempozyumun çıktısı olarak ilgili bakanlıklara rapor halinde sunulacaktır.