İlk ve Acil Yardım Programı

İlk ve Acil Yardım Programının amacı, acil yardım, hasta nakil, helikopter, uçak ve deniz ambulanslarında, diğer acil yardım araçlarında, hastane, tıp merkezi vb. acil sağlık hizmeti sunulan tüm acil servislerde görev yapabilecek teknikerler yetiştirmektir. 
Programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak “Sağlık Teknikeri” unvanı alan mezunlar hastane öncesi acil bakım hizmetlerinde ve tüm acil servislerde çalışabilmektedir. İlk ve acil yardım sağlık sektörünün öncelikli alanlarından biri olduğundan dolayı, bu programdan mezun olanlar geniş yelpazede iş olanaklarına sahip olabilmektedir.