Mali İşler Daire Başkanlığı

İstanbul Galata Üniversitesi Mali İşler Daire Başkanlığı, görev alanındaki hizmet ve faaliyetlerin ekonomik yönüyle birlikte yerine getirilmesi için mevcut finansal kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılmasını, öğrenci muhasebesini yürütmek ve öğrencilere mali yükümlülükleri hususunda bilgi vermek, iş akışının yasal mevzuat dahilinde planlanması ve eksiksiz bir şekilde tamamlanmasını sağlamakla yükümlüdür.

 

ÜCRETLER

 

Ekibimiz

Seher YILMAZ Muhasebe Uzmanı seher.yilmaz@galata.edu.tr
Emirhan DAĞ Muhasebe Uzman Yardımcısı emirhan.dag@galata.edu.tr