Meslek Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulu

Dişçilik Hizmetleri Bölümü

  • Ağız ve Diş Sağlığı Programı

Ağız ve Diş Sağlığı Programı’nın amacı; mesleki bilgilerin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak, ağız ve diş sağlığı bilincinin geliştirilmesi için gerekli temel bilgilerin hastaya aktarılmasının yanı sıra, diş hekimi gözetiminde, koruyucu diş hekimliği uygulamaları yapmaya yetkili, ağız boşluğu ve çene rahatsızlıklarının tedavisi esnasında diş hekimine yardımcı olan ve diğer sağlık personeli ile koordinasyon sağlayabilecek teknik elemanlar yetiştirmektir.

Meslek Yüksekokulu

Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü

  • Fizyoterapi Programı

Fizyoterapistlik mesleği, hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında tedavi yaklaşımlarını planlayıp uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyi kazanan, sağlık ve yaşam kalitesinin artırılmasında önemli görevleri olan bir meslektir. Bu programdan mezun olanlar, sağlık personeli olarak kamu ve özel sektördeki hastanelerde çalışabilirler. Ulusal ve uluslararası yataklı tedavi merkezlerinde ve benzeri kurumlarda görev alabilirler. Bu kapsamda, bu programdan mezun olan öğrencilerin istihdam edilme imkanı yüksektir.

Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

  • Anestezi Programı

Anestezi Programı’nın amacı; ameliyat öncesi hasta hazırlığını yapabilecek, ameliyat sırasında anestezi uzmanına destek verecek, ameliyat sonrasında hasta kontrolü ve denetimini üstlenebilecek teknikerler yetiştirmektedir. Bu programdan mezun olanlar; devlet hastanelerinin ameliyathaneleri, özel hastanelerin ameliyathaneleri, doğumevi, ayılma odası, resüsitasyon, ağrı tedavi ünitesi ve araştırma bölümlerinde iş imkânına sahiptir.

  • İlk ve Acil Yardım Programı

İlk ve Acil Yardım Programı’nın amacı, acil yardım ambulansı, hasta nakil ambulansı, hava helikopter, uçak ve deniz ambulanslarında, diğer acil yardım araçlarında, hastane, tıp merkezi vb. acil sağlık hizmeti sunulan tüm acil servislerde görev yapabilecek teknikerler yetiştirmektir. Programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak sağlık teknikeri unvanı ile mezun öğrenciler; hastane öncesi acil bakım hizmetlerinde ve tüm acil servislerde çalışabilirler. İlk ve acil yardım sağlık sektörünün öncelikli alanlarından biri olduğundan bu programdan mezun olan öğrenciler geniş yelpazede iş olanaklarına sahip olacaktır.

  • Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı; hastalıkların tanısı ve tedavisinde hekim tarafından kullanılan radyolojik tanı ve tedavi (radyodiagnostik, radyoterapi, ultrason, nükleer görüntüleme, kompüterize tomografi vb.) ünitelerinde çalışabilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip sağlık teknikerleri yetiştirmeyi amaçlar. Bu programdan mezun olanlar; hastanelerin röntgen, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, vasküler anjio, nonvasküler girişimsel radyoloji gibi birimlerinde, nükleer tıp, radyoterapi bölümlerinde; özel görüntüleme merkezleri ve muayenehanelerde çalışabilirler.