Başvuru Formları

Türk Uyruklu Öğrenciler için Başvuru Formu, tıklayınız.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Başvuru Formu, tıklayınız.

Yukarıdaki formu doldurduktan sonra handan.kurtulus@galata.edu.tr adresine gönderiniz.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kontenjan ve Fiyat Bilgileri için tıklayınız.

Online Başvuru Formu için tıklayınız.

Mütevelli Heyeti Başkanımız

Bulut Eğitim Vakfı’nı kurmak için yola çıkarken hedefimiz; parlak bir geleceğin ancak geçmişin görkemli mirası üzerinde yükseleceğini, tarih bilinciyle hareket edilirse, hedefe giden yolun çok daha hızla kat edileceğini anlatmak ve tüm bunları gençlerimize ismiyle de hatırlatan bir üniversiteyi hayata geçirmekti. Bu sebeple adımız Galata Üniversitesi.

 

Hepimiz biliriz ki; insanın içinde yaşadığı evreni anlama çabası ve kendi bireysel gelişimini ileriye taşıma içgüdüsü yani, bilim ve eğitimin ilk adımlarını attığı çağ, insanlık tarihi kadar eskidir.

 

İnsanoğlu o zamandan bu yana çok yol katetti. Hayatı, insanı ve çevreyi derinden ve inanılmaz biçimde değiştirip, dönüştürdü; ilkel toplumdan teknoloji ve bilgi çağına uzanan büyüleyici bir yolculuk serüveni gerçekleştirdi. Modern dünyayı inşa eden insanoğlunun ilerleme serüveni devam ediyor, merak ve keşfetme tutkusu elbette bu gelişimin anahtarları oldu her zaman.

 

İşte tam da bu nedenle; eğitime ve insanın gücüne inanan birisi olarak,  insanın eğitimine yatırım yapmanın dünyanın keşfedilmeyi bekleyen geleceğine yatırım yapmak olduğu inancıyla İstanbul Galata Üniversitesi’ni kurdum.

 

“Eğitimin temel amacı, çocukları kendi yeteneklerinin bilincine vardırmaktır” der Erich Fromm. Benim İstanbul Galata Üniversitesi’ni  kurarken ki hayalim, işte bunu mümkün kılacak bir ortam yaratmaktı. Her öğrencinin ilk önce bir birey olduğu ve kendine özgü yeteneklerle donatılı olduğu gerçeğiyle hareket eden, onların kendi sınırlarını keşfetmelerine imkan sağlayan bir eğitim ortamı oluşturmaktı.

 

İnanıyorum ki, üniversiteler öğrencilerini hayata hazırlama konusunda etkili bir sistem oluşturmak zorundalar, öğrencilerin beklentilerini karşılamanın yani öğrenciye saygı duymanın başarının ilk adımı olduğunu görmelidirler. Benim burada yapmak istediğim de budur. Gençleri geleceğe hazırlarken, onlarla birlikte düşünmek, karar vermek ve birlikte yol almak. Biliyoruz ki, Academia her şeyden önce özgür bir ortam ister, yaratıcılık ancak özgür ortamlarda gelişir. Bizi geleceğe taşıyan inovatif buluşları yaratacak beyinlerin, ihtiyaç duyduğu şey eğitim ve özgürlüktür.

 

Gençler başka bir dünya istiyor, farkındayım. Yapılan araştırmalar, gençlerin sevdikleri işi yapmayı, kazandıkları paradan daha önemli gördüklerini söylüyor. Özgürlüğü servetin önüne koyan güçlü bir neslin geldiğinin farkındayım. Bizler bu gençlerimizi, öğrencilerimizi eğitimle geleceğe daha sıkı tutunan ve istedikleri işi özgürce yapmalarına imkan sağlayan bir fırsat yaratmak istiyoruz.

 

Eğitimde niteliğin temel öğeleri uzmanlık, popülizmden uzaklaşma, nitelikli uygulamalarda devamlılık, alt yapının güçlü olması ve AR-GE çalışmalarının sürekliliğidir. Yüksek öğretimde başarı bunların güçlü şekilde birleşmesiyle mümkündür. Öğrencilerin alacağı nitelikli eğitim, özgüvenlerini artıracaktır. Özgüveni olan öğrencilerin başaramayacağı bir şey yoktur, bu en önemli motivasyon kaynağıdır. Bizler kendine inanan gençler yetiştirmek istiyoruz.

 

Bilimsel anlayışın yol göstericiliğinde; araştırma ve bilimin, sürekli gelişimin ve yaşanılan çağ ile beraber ilerlemenin, küresel dünya ile sürekli iletişim ve işbirliğinin ve yüksek hedeflere ulaşmanın kapısı olan bir Üniversite, inanıyorum ki, öğrencilerine hayallerini kurdukları dünyanın da kapısını açacaktır. Benim idealim budur.

 

NİLÜFER BULUT

Mütevelli Heyeti Başkanı