Ofis ve Koordinatörlükler

Hukuk Müşavirliği

İstanbul Galata Üniversitemizin personeli, öğrencileri, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde kurumun haklarını savunmak, alacaklarını tahsil etmek, iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygun yapılması için hukuki danışmanlık hizmetlerini yürütmektedir.

Uluslararası Ofis

İstanbul Galata Üniversitemiz Uluslararası Ofisi, gerek üniversite içindeki birimlerle gerekse dışarıdaki resmi ve diğer kurumlarla (Ulusal Ajans, Uluslararası Ajans) koordineli bir şekilde çalışmasını sürdürmektedir.

Yurt dışından gelen ve yurt dışına gidecek olan, öğrenci ve personellerin program içerikleri ve değişim programlarına katılım için izlenecek yol haritası ile ilgili bilgilendirmeler yapmaktadır.