Haberler ve Duyurular

18 Kasım 2021

Öğrenci Temsilci Seçimleri

Sevgili Öğrencilerimiz,

 

Üniversitemiz 2021-2022 eğitim-öğretim yılı öğrenci temsilci seçimleri 30.11.2021 tarihinde yapılacaktır. Öğrenci temsilciliğine aday olmak isteyen öğrencilerimizin 19.11.2021 mesai bitimine kadar başvurularını bağlı bulundukları Dekanlığa / MYO Müdürlüğüne aday olmak istediğini belirtir yazılı dilekçe ekinde gerekli evraklar ile yapmaları gerekmektedir.

Öğrenci temsilci adayı olacak öğrencilerimizin başvuru dilekçesi ekine aşağıdaki durumları ibraz edecek belgeleri eklemeleri gerekmektedir.

 

İlgili fakülte veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,

Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması,

Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması, şartları aranır.

 

 

Yukarıda listelenen durumları için gerekli belgelerin alınacağı birim / kurumlar

Disiplin cezası almadığını gösterir ve aynı zamanda aktif öğrenci olduğu beyan edilen Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınmış öğrenci belgesi,

Siyasi parti üyeliği durumu gösterir belge ile Adli Sicil Kaydı ise 

E-devletten Siyasi Parti Üyeliği Belgesi Sorgulama ve Adli Sicil Kaydı sorgulama ekranından alınabilir,