Başvuru Formları

Türk Uyruklu Öğrenciler için Başvuru Formu, tıklayınız.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Başvuru Formu, tıklayınız.

Yukarıdaki formu doldurduktan sonra handan.kurtulus@galata.edu.tr adresine gönderiniz.

Rektörümüz

Üniversite “evrensel” bilgi edinilen, araştırmalar yoluyla yeni bilgi üreterek gelişen ve bilime bu yönüyle katkı sağlayan en önemli kurumdur. Diğer yandan üniversiteler oluşturulan bilim ve teknolojinin toplumsal tabana fayda sağlamak amacıyla yeniden şekillendirilmesinde ciddi bir rol üstlenmektedirler. Üniversite olmanın söz konusu niteliklerini kuruluş ilkesi olarak benimseyen İstanbul Galata Üniversitesi, öğrencilerine en kaliteli ve güncel eğitim olanaklarını sunmak, öğrenci ve akademisyenlerinin araştırma çalışmalarını her etapta desteklemek, bu vesileyle yenilikçi bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır. Araştırmak, sorgulamayı ve devamında hep daha iyiye ulaşmak arzusunu beraberinde getirir. Bunun bilincinde olarak öğrencilerimizin analiz becerileri yüksek bireyler ve meslek erbapları olarak yetişmeleri en büyük hedefimizdir. Diğer yandan öğrencilerimizin farklı ulusları, farklı kültürleri anlayan, tüm kültürlere hoş görü, adalet ve eşitlik ilkesi çerçevesinde yaklaşan, toplumsal duyarlılığı yüksek vatansever bireyler olması Üniversitemizin eğitim disiplini için son derece önemlidir.

 

Şüphesiz, içinde bulunduğumuz küresel çağın tüm unsurlarını yetiştireceğimiz öğrencilerimiz ve paydaşlarımız lehine kullanırken, yerelleşmeyi ve geleneksel değerlerimize sahip çıkmayı önemsiyoruz. Bu kapsamda evrensel vizyona sahip ve yerel değerlerimizi önemseyen, çok kültürlüğü bir zenginlik olarak özümseyen öğrenciler yetiştirerek yolumuza devam edeceğiz.  

 

Prof. Dr. Özgür ÇENGEL

Rektör