Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı; hastalıkların tanısı ve tedavisinde hekim tarafından kullanılan radyolojik tanı ve tedavi (radyodiagnostik, radyoterapi, ultrason, nükleer görüntüleme, kompüteriz tomografi vb.) ünitelerinde çalışabilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip sağlık teknikerleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programından mezun olanlar; hastanelerin röntgen, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, vasküler anjio, nonvasküler girişimsel radyoloji gibi birimlerinde; nükleer tıp, radyoterapi bölümlerinde; özel görüntüleme merkezleri ve muayenehanelerde çalışabilmektedir.