Üniversitemiz senatosu tarafından mezuniyet işlemleri ile ilgili alınan karar

Üniversitemiz mezuniyet işlemlerinde, bölüm / program derecelerinin belirlenmesinde, Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde mezun olmaya hak kazanan öğrencilerin genel not ortalamalarının son yarıyıldaki final sınav sonuçlarına göre belirlenmesi, bütünleme sınav sonuçlarının değerlendirmeye dahil edilmemesi, ayrıca öğrenciler arasında ortalama eşitliği söz konusu olduğunda yaşça küçük olan öğrencinin tercih edilmesi, belirlemelerde öğrencilerin normal eğitim süresi içerisinde eğitimlerini tamamlamalarına dikkat edilmesi, normal eğitim süresi içerisinde tamamlamayanların değerlendirmeye dahil edilmemesi, Çift Anadal bölüm / programlarından mezun olmaya hak kazanan öğrencilerin ise kayıtlı oldukları her bölüm / programın mezuniyet sıralamasında ayrı ayrı değerlendirmeye alınması kabul edilmiştir.