• Uzaktan eğitime ve final sınavlarına ilişkin alınan kararlar

  Üniversitemiz Senatosu tarafından Covid19’un yeni mutasyonları ile artan vakalar değerlendirilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

   

  2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz döneminin son haftası olan 10-15 Ocak 2022 tarihleri arasındaki eğitimlerin tamamının uzaktan/çevrimiçi devam etmesi, uygulamalı derslere ilişkin işleyişin fakültelerin ve meslek yüksekokulunun kurulları tarafından değerlendirilmesi, ayrıca güz dönemi final sınavlarının 17-30 Ocak 2022 tarihleri arasında uzaktan/çevrimiçi uygulanması, Blackboard üzerinden gerçekleştirilecek uzaktan/çevrimiçi sınavların uygulama yöntemleri aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir.  

   

  Uygulamalı derslere ilişkin yapılacak sınavlardaki uygulamalar ile oluşabilecek ek düzenlemeler fakültelerin ve meslek yüksekokulunun kurulları tarafından ayrıca ilan edilecektir.

   

  - Uzaktan / çevrimiçi yapılacak sınavların çoktan seçmeli, test, yazılı veya ödev / proje şeklinde olabileceği,

  - Test şeklinde düzenlenecek sınavlarda sorularının cevap seçeneklerinin karışık bir biçimde öğrencilerin karşısına gelmesi,

  - Sınav süreleri derse göre değişiklik gösterebileceğinden, sınav süresinin öğretim elemanınca belirlemesi, sınava başlamadan önce sınav eklentisinde görünmesi, ayrıca bir ek süre tanınmaması,

  - Fakülteler ve Meslek Yüksekokulu tarafından ilan edilen sınav takviminde belirlenen sınav başlangıç saatinde giriş yapılması, bitiş saati itibariyle giriş yapılamayacağı ve bitiş saati itibariyle verilen cevapların otomatik işlenerek sınavın sonlanacağı,

  - Herhangi bir internet ve / veya sistem kopmasına karşın öğrencilerin sınavlarda bir önceki soruya geri dönme hakkına sahip olması,

  - Herhangi bir nedenle sınav ekranının kapanması durumunda, sınav süresi içerisinde tekrar oturuma girilebilir. Ancak sınavdan ayrı kalınan süreler sınav süresine dâhil olacağından internet bağlantısı güçlü sınava girilmesinin tavsiye edilmesi,

  - Yukarıda anılan nedenle sınav esnasında bilgisayar donanımları ve internet bağlantılarının kontrolü gibi teknik aksaklıkların giderilmesi öğrencilerin kendi sorumluluklarında olduğu,

  -Test usulü olmayan açık uçlu sorularda intihal oranı en fazla %25 olması ve açık uçlu sorularda yorum sorularına ağırlık verilmesi,

  - Sınav yerine ödev olması durumunda intihal oranının en fazla %25 olması,

  - Her dersin sınavı ayrı ayrı ve tek oturumda tamamlanması, sınavlarda aktif sekme ve ekran izlemesi yapılacağı, öğrencilere her ders için bir sınav oturum hakkı verileceği,

  - Sınavlarda aktif sekme ve ekran izlemesi yapılırken Öğretim elemanlarının şüpheli bir durum tespit etmesi ve uygun görmesi halinde, öğrencilerden kamera görüntülü ve sesli yoklama yapma talebinde bulunabileceği,

  - Sınav esnasında farklı IP adreslerinden eş zamanlı oturum açıldığı / bağlantı sağlandığı veya aynı IP adresi üzerinden farklı iki oturum açıldığı tespit edilen öğrencilerin sınavlarının geçersiz sayılması,

  - Sınav esnasında yaşanabilecek aksi durumlar, ilgili ekran görüntüleri ve/veya video kaydı (tarih ve saat bilgisi görünmek zorundadır) alınarak anında (sınav esnasında) e-posta ile uzem@galata.edu.tr adresine gönderilmesi, sınav süresi bittikten sonra gönderilen sorun bildirimlerinin dikkate alınmayacağı, yapılan tüm işlemler kayıt altına alındığından teknik sorun yaşanmayıp, yaşandığını iddia eden öğrencilerin sınavlarının geçersiz sayılması,

  - Sınav esnasında uzun süre işlem yapmadan kalınması sonucu sistemin öğrenciyi otomatik olarak dışarı atması sonrasında öğrencinin tekrar sınava girmesi gerekeceği,

  - Sınavlarda kopya ve intihale karşı güvenlik tedbirlerinin Üniversitemiz tarafından alınacağı,