Yeni Kayıt Hakkında

İstanbul Galata Üniversitesi'ne nasıl kayıt yaptırırım?

Üniversite'de Kayıt:

22 - 26 Ağustos 2022

 

Elektronik Kayıt:

22 - 24 Ağustos 2022

Kayıt hakkı kazanan tam burslu öğrenciler için sistem açık olacaktır.

(E-Devlet üzerinden kayıt yaptırmak isteyen adaylar için)

''Elektronik Kayıt yaptıran adaylar talep edilen belgeleri 19 Eylül/30 Eylül 2022 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmek zorundadırlar.''

 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ve ya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Ortaöğretim kurumlarından 2008 ve öncesi mezun olanların kayıt sırasında Lise Diploma Aslını ibraz etmeleri gerekmektedir.)

 

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

(e-devlet üzerinden temin edilebilir.)

 

6 Adet Fotoğraf

(Son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir.)

 

İkametgah Belgesi

(e-devlet üzerinden temin edilebilir.)

 

Askerlik Belgesi

(2000 doğumlu ve daha önceki yıllarda doğmuş olanlardan, askerlik görevini yapmamış ise bağlı bulundukları askerlik şubesinden alınmış ''bir fakülte ve ya yüksekokula kaydolmasında askerlik yönünden sakınca olmadığına dair belge'')

 

Öğretim Ücretinin Ödenmesi ile İlgili Belge

2022 - YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi

 

Kayıt ile İlgili Bilgiler:

 

Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir.

Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti ve ya fotokopisi kabul edilmez.

Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında yasal işlemleri yapmaya yetkilidir. Kayıt esnasında adayın olmaması durumunda yerine kayıt yaptıracak kişiye NOTER'den Vekalet vermesi gerekmektedir.

 

Kayıt Adresi:

Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No:62

Tepebaşı / Beyoğlu / İSTANBUL (Galata Kampüsü)

 

İletişim Bilgileri:

Telefon: +90 212 912 50 50 - +90 212 912 41 41

Mail: info@galata.edu.tr