Satın Alma Müdürlüğü

İstanbul Galata Üniversitesi Satın Alma Müdürlüğü, Üniversitenin stratejileri ve politikalarına uygun olarak, ihtiyaç duyulan tüm satın alma süreçlerini planlar ve bu süreçlerin şeffaf, ekonomik, etkin bir şekilde yerine getirilmesi ile mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılması hedefleri doğrultusunda, “Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’ne tâbi olarak yürütülmesinden yükümlüdür.

 

İHALELER

 

Ekibimiz

Recep TAVAN Satın Alma Müdürü recep.tavan@galata.edu.tr 02129125050 Dahili : 1760