Rektör

Sevgili Öğrencilerimiz, 

Bilimsel mükemmeliyetçiliğin ve yenilikçi eğitim anlayışının bir araya geldiği dinamik ve çağdaş bir öğrenme ortamına sahip olan İstanbul Galata Üniversitesi; öğrencilerimize sadece mesleki bilgi kazandırmayı değil, aynı zamanda onları küresel dünyada etkin bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma ve yenilikçilik odaklı eğitim programlarımızla, öğrencilerimizi düşünmeye, sorgulamaya ve yaratıcı çözümler üretmeye teşvik ediyoruz. Her biri alanında uzman ve tecrübeli akademik kadromuzla sizlere en üst düzeyde eğitim ve araştırma olanakları sunuyoruz.  

Üniversitemiz bugün beş fakülte, bir meslek yüksekokulu ve bir lisansüstü eğitim enstitüsü ile öğrencilerimize 4S1T olarak adlandırdığımız Sanat, Spor, Sağlık, Sosyal Bilimler ve Teknoloji temel alanlarında eğitim vermektedir. Öğrencilerimizi etik değerleri benimseyen, erdemli, insan haklarını koruyan yetkinlik sahibi profesyoneller olarak yetiştirmeyi misyon edinmiş üniversitemiz küresel değişimleri takip ederek 21. yüzyıl standartlarında eğitim-öğretime ve büyümeye devam etmektedir.  

Uluslararasılaşma politikamız sayesinde öğrencilerimize küresel dünyada rekabet edebilme ve farklı kültürlerle etkileşim kurabilme fırsatı sunuyoruz. Bu bağlamda, İstanbul Galata Üniversitesi olarak küresel ölçekte dijitalleşmenin gerektirdiği becerileri öğrencilerimize kazandırarak onları çağın ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yetiştiriyoruz. 

İstanbul’un kalbinde, muhteşem bir kültürel ve tarihsel dokunun tam merkezinde bir şehir üniversitesi olarak; değerlerimizden ve misyonumuzdan asla ödün vermeden eğitim-öğretime ve araştırmaya devam etmekteyiz. Şehrimizin tarihi ve kültürünü yansıtan bir çerçeve içinde, uluslararası standartlara uygun eğitim anlayışımızla gençleri küresel arenada rekabetçi bir konuma getiriyoruz.  

Çağdaş, yenilikçi, özgür, eşitlikçi, adaletli, akılcı ve öğrenci merkezli bir eğitim politikası benimseyen İstanbul Galata Üniversitesi; küresel değişimleri takip ederek 21. yüzyıl standartlarında eğitim vermeye ve gelişmeye devam edecektir.   

Siz değerli öğrencilerimize başarılı ve verimli bir eğitim-öğretim hayatı diliyor, İstanbul Galata Üniversitesi ailesinin bir üyesi olmanızı canıgönülden tebrik ediyorum.  

Saygı ve sevgilerimle… 

Prof. Dr. Şeyma AYDINOĞLU 

Rektör