Başvuru Formları

Türk Uyruklu Öğrenciler için Başvuru Formu, tıklayınız.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Başvuru Formu, tıklayınız.

Yukarıdaki formu doldurduktan sonra handan.kurtulus@galata.edu.tr adresine gönderiniz.

Yazı İşleri Müdürlüğü

İstanbul Galata Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü, Üniversitemize kurum dışından ve şahıslardan gelen tüm resmi yazıların kayıt altına alınması, EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) üzerinden gelen-giden evrak süreçlerinin takibi, iş ve işlemlerinin sonuçlandırılması, EBYS yönetimi, EBYS’nin tüm personel tarafından etkin kullanılmasının sağlanması için gerekli destek ve eğitimlerin yürütülmesi, hızlı ve sağlıklı zaman yönetimi ile tüm yazışmaların yürütülmesi, Üniversite bünyesindeki kurulların kararlarını yazmak, kararlarla ilgili iş ve işlemeleri hazırlayarak takip etmek, fiziki evrakları Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı’na göre dosyalamak, arşivlemek, resmi yazışmalara ilişkin yasal mevzuatları ve teknolojiyi takip ederek, Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ni (EBYS) ve fiziki olarak yazışma standartlarının kontrol ve takibini yapmaktan, ayrıca Rektörlük ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer yazışma süreçlerinden yükümlüdür.

 

 

Ekibimiz

Yaren Berfin Aktürk Çelik Uzman