Genel Sekreterlik

İstanbul Galata Üniversitemizin idari teşkilatının başı olarak her türlü idari görevin yapılmasından ve kontrolünden Rektörlük Makamına karşı sorumlu olan Genel Sekreter; Üniversite idari teşkilatında yer alan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlayarak, ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri ile yönetim kurulu ve senato kararları doğrultusunda görevini yerine getirmektedir.

 

 

Ayfer BERKSAN

Genel Sekreter

 

Arzu KAYA AYDIN

Genel Sekreter Yardımcısı

 

Gaye DURAK

Yazı İşleri Uzmanı

İzzet SUCU

Bilgi İşlem Daire Başkanı

 

Kurumsal İletişim Daire Başkanı

Hülya TEKGÜL

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

 

Mali İşler Daire Başkanı

Saadet TUNEL

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

Recep AKBULUT

Personel İşleri Daire Başkanı

Durmuş GÜLMEZ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı

Mustafa KABACIK

İdari İşler Müdürü

Recep TAVAN

Satın Alma Müdürü

Ali Kemal İBİŞ

Teknik İşler Müdürü